tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Pickachu's battle cry.
Ash: Pickachu, get him!
Pickachu: pickaCHUUU~
viết bởi Izzy K. 21 Tháng mười, 2007

Words related to pickachuuu

g4y pron pickchu pikachu pokemon rodent