tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A picture; photograph.
Ohmigod! Tomorrow is pictar day! What am I going to wear?
viết bởi Pix 31 Tháng tám, 2004

Words related to pictar

pics shens pictars piktars pixorshens shenanigans