Top Definition
A promise, just like pie crust, that is easily made and easily broken.
Joe: Ay, you promised you would help me on my assignment
Chris: Dat was a pie crust promise so don't even trip.
viết bởi C.J.1216 06 Tháng ba, 2008
A seemingly fragile or empty promise that is easily broken.
In the words of Mary Poppins: "No Pie Crust Promises. Easily Made, Easily Broken."

Joe: "Baby, I promise that as soon as I get out of jail, I'll get a job and take care of our baby."

Heather: "I've heard that one from you before. I aint believin' your pie crust promises no more."
viết bởi jellybeanjaws 17 Tháng tư, 2009
A piecrust promise is a promise you make, but you never fulfill it. The piecrust part is like saying you just have the crust of a pie, not the yummy filling. This could be called an empty promise.
I won't make a piecrust promise to you!
viết bởi SarahBubble245 11 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×