Top Definition
1) A mess.

2) A cop hangout.
1) Clean up your room, it looks like a pig sty.

2) Don't be dealing outside of 7-11. That place is a total pig sty.
viết bởi Lithane 30 Tháng mười một, 2009
a cop hang-out, like Dunkin' Donuts, Krispy Kreme, or the police station.
You must be a fucking idiot trying to rob a pig sty like Dunkin' Donuts. Have fun up north, bitch.
viết bởi Nick D 05 Tháng tư, 2003
A pigsty is a police station, where all the pigs hang out. Also called copshop.
Dude, stay away from the area of Truman and Noland, that's where the pigsty is.
viết bởi shomesomethin 13 Tháng bảy, 2010
Totally unnecessary.

Pronounced: "Pig-stee"
Someone says/does something totally irrelevant, rude, or unnecessary.

"You look totally fucking ugly today."
"Dude, that was kind of pigsty."
viết bởi AlysonRae 28 Tháng tám, 2009
Police Station
The pigs arrested my brother and he's in the pig sty.
viết bởi Abdul 17 Tháng tư, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×