tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
the girl who wears shirts that she shouldn't be wearing because her gut spills out of it.
Put your damn pig belly away u chunky ass bitch.
viết bởi justin c. 21 Tháng mười, 2003