tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
(verb). to hook up with or bang an ugly person
He is the reigning champ at pig-pening, no doubt.
viết bởi Rolls 12 Tháng mười hai, 2004