tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a girl who resembles a pig and/or miss piggy. as expected, is also a bit of a porker
hey, tonight im gunna fuck piggy dike
viết bởi pigfucker44 02 Tháng năm, 2011