Top Definition
Its means dick in portuguese
"a tua pila é tão pequeno caralho"
your dick is small fuck
viết bởi bacalhauu 29 Tháng mười, 2007
A Guatemalan adjective to describe a person that is really good in a particular activity or skill.
Spanish: Que pilas sos para nadar.

English: You're witty swimming.
viết bởi Lavagna 09 Tháng hai, 2009
Adjective. Spanish word used, as long as I know, in Guatemala, meaning intelligent, smart, someone who likes to study hard, etc.
Eng. You passed the exam¡¡, you are very pilas¡¡.
Spa. ¡Ganaste el examen!, ¡sos bien pilas!.
viết bởi Aligiery 20 Tháng năm, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×