Top Definition
Very awesome or fantastic in some way
Your new shoes are pimp nasty!
#pimpin #awesome #sweet #cool #epic
viết bởi Jujubeaniez 27 Tháng tư, 2009
to be cool awesome or rockstar
wow alice love your shirt

thanks its soooo pimpnasty
#pimpnastey #pimpinasty #pimnasty #pimpenasty #pimptastey
viết bởi lucy isabella 31 Tháng bảy, 2008
when a black guy tries to be a pimp but hes got no money and charges his hoes 40% because they dont get any work
Person 1: Hey look at that poor black guy in the blue suit
Person 2: Yea he looks pimp nasty
#pimp #nasty #hoe #trick #blizzotch
viết bởi diego montoya 17 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×