means you got money, or that something is suped up and looks fresh cool/instyle
man my car be needin sum pimpism fo sho
viết bởi Lil Lay bka Layzie 17 Tháng tư, 2004
Top Definition
The act of being a pimp
I am trained in the feild of pimpism
viết bởi Danielle 25 Tháng tư, 2004
come from the latin root of the word: pimp. the religion of big men handing out women for money
Johnny: do you send your son to hebrew school?
Hakim: no, we switched....now were pimpistic.
viết bởi nachum 22 Tháng mười một, 2003
Having or displaying pimplike qualities.
Letaon is the epitome of pimpism
viết bởi Webster 07 Tháng tám, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×