tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
they dont say that they say p i m p g a n g s t e r
switch over envolving a star wont get u far im a p i m p g a n g s t e r
viết bởi Badunkie 03 Tháng một, 2005
 
2.
what they say in p i m p
im a p i m p o s o g e r
viết bởi LUNCHBOX 14 Tháng hai, 2004