tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A pin pal is a friend that you pin on blackberry messenger. Pinning is the term used for messaging a friend on blackberry messenger.
Jane is my pin pal because we communicate by blackberry messenger.
viết bởi O.F.R.A 21 Tháng mười, 2010