Top Definition
1. labia minora of the female genitalia, which resembles the folded tortilla of a taco.
2. Bar at the Hard Rock Casino - Las Vegas
1. I saw your sister's pink taco.
2. Your sister and I met at the Pink Taco
viết bởi betasheets 05 Tháng ba, 2003
Vagina.
Nothing satisfies like a pink taco.
viết bởi Orius 03 Tháng chín, 2002
Another term for a womans vagina.
I would like to place an order for 10 pink tacos.
viết bởi D-Unit01 22 Tháng mười hai, 2005
Another term for a female vagina because it resembles a taco turned 90 degrees and pink in color.
I sucked that virgin pink taco for hours, she loved it. And i loved it.
viết bởi SickAsHell 27 Tháng chín, 2005
Pink taco refers to the vagina which looks like a pink colored taco because of the lips and the pinkish skin color.
"I've got a pink taco waiting for me at home"
viết bởi Boondocker 20 Tháng mười một, 2005
A woman's vagina
I got major pink taco Friday night!
viết bởi Will St. Clair 20 Tháng mười một, 2003
1.Another word for a females vagina.
I want your pink taco!
viết bởi TxStar22 17 Tháng mười hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×