tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
getting owned

my phrase and NO PINOY DOES NOT MEAN BOY!
HOLY SHIT john u just got pinoyed u slut
viết bởi RaY 06 Tháng một, 2005