tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The main word for fragile use of the rectum
"ahh, my piotay a meotay hurts"
viết bởi Rapo 27 Tháng mười, 2003