Top Definition
A puny, weak, frail person; someone who can easily be defeated. This kind of peron should not pick fights with a larger, stronger person.
Little guy: You're an asshole! Let's take this outside!

Big guy: Don't fuck with me or I'll break you in half, you fucking pipsqueak!
viết bởi Laura 18 Tháng ba, 2005
An Unimportant, insignificant person.
"SB9Dragon is a Pipsqueak"
viết bởi hanek 13 Tháng tám, 2004
a small jerk that does everything to be annoying
You little pip squeak why do u have to be so annoying?!
viết bởi Danville EMT 05 Tháng tư, 2007
A small person. A child or animal that is cute.
The pipsqueak is crying again.
viết bởi Morikahjo 13 Tháng tám, 2009
A faggot ass pussy that is less than 5 feet tall and think they are bigger and cooler than you
That kids a fucking pip squeak
viết bởi Bigballerbuddy214 06 Tháng mười một, 2015
Justin Bieber
Justin Bieber is a pipsqueak.
viết bởi seanbmoredudeyeahbuddy 29 Tháng mười, 2015

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×