Top Definition
A puny, weak, frail person; someone who can easily be defeated. This kind of peron should not pick fights with a larger, stronger person.
Little guy: You're an asshole! Let's take this outside!

Big guy: Don't fuck with me or I'll break you in half, you fucking pipsqueak!
viết bởi Laura 18 Tháng ba, 2005
An Unimportant, insignificant person.
"SB9Dragon is a Pipsqueak"
viết bởi hanek 13 Tháng tám, 2004
a small jerk that does everything to be annoying
You little pip squeak why do u have to be so annoying?!
viết bởi Danville EMT 05 Tháng tư, 2007
A faggot ass pussy that is less than 5 feet tall and think they are bigger and cooler than you
That kids a fucking pip squeak
viết bởi Bigballerbuddy214 06 Tháng mười một, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×