tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Something so good it can't be any better.
The opposite of "not pipulous".
viết bởi Anita Maneater 16 Tháng mười hai, 2007