tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Person having a piranha like jaw.
Damn son, she got one bad ass piranha jaw, could break concrete with that!
viết bởi Oliver V. 23 Tháng mười, 2008