tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A way of explaining that one's menstrual cycle has begun.
Karen: Oh shit, the pirate's in town, can I borrow a tampon?
viết bởi AEI 09 Tháng sáu, 2007