tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Pirngle, the world to describe a noob or loser
Gosh, that guy was such a pirngle -___-
viết bởi Stephen Trieu 04 Tháng ba, 2008