tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Something very flat.
Her chest is as flat as piss on a plate.
viết bởi T-Biz 20 Tháng bảy, 2006

Words related to piss on a plate

extremely flat flat not lumpy small chested very flat