tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
43.
noun: luck
That shot was total piss.
viết bởi Alfanug 01 Tháng tư, 2004
 
44.
Piss is a slang term for Heroine
he works his ass of for piss.
viết bởi flizer 17 Tháng sáu, 2005
 
45.
a friend/"homie" that is cool.
jimmy-yo wut up piss
bob-chillin piss just chillin
viết bởi jhon mcgath 21 Tháng hai, 2004