tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
43.
Piss is a slang term for Heroine
he works his ass of for piss.
viết bởi flizer 17 Tháng sáu, 2005
 
44.
a friend/"homie" that is cool.
jimmy-yo wut up piss
bob-chillin piss just chillin
viết bởi jhon mcgath 21 Tháng hai, 2004