tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Doing something totally pointless.
Trying to reason with a psychopathic murderer is like pissing in an ocean of piss.
viết bởi thecarolinabull01 03 Tháng mười hai, 2013