tìm từ bất kỳ, như là cunt:

pissing out your asshole chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?