tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a gay way of saying pita
Pita? Ohh you mean pit-ah!
viết bởi LaUrEnIsHeLlAcOoL 20 Tháng tám, 2006

Words related to pit-ah

pee-ta pita pi-ta pi-tah p-ta
 
2.
Pain In The AssHole.
Sauron is a real PITAH!
viết bởi Tan Ah Kow 04 Tháng chín, 2005