Top Definition
pronunciation: 'pich-in uh jams
function: descriptive phrase

Etymology: Middle English pich, from Old English pic, from Latin pic-, pix; akin to Greek pissa pitch, Old Church Slavonic picilu

1: to have an emotional meltdown online

2: to have fits of hissy

3. to not play well with others. ever.
man, did you see the 'choose one' thread? f'ga asked "salsa or cha cha?", waxie chose salsa and mojo started pitchin' a jams.
viết bởi erek 05 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×