tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
awesome
mia pitsironis yayayy making a definitionnnnnn
viết bởi sbdhaksdkajd 18 Tháng sáu, 2011