tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
see cunt cheeks
her pitter bread
viết bởi Mik Aylingos 14 Tháng bảy, 2003