tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
sweat from the armpits that can be seen through a t-shirt
yo man, check out that girl she's pitting out.
viết bởi Chucky B 04 Tháng tám, 2008