tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Pizzlin' like a warm soft rain from above.
It be drizzlin' like God be pizzlin'
viết bởi Freyjawired 25 Tháng tám, 2013