Top Definition
A slight variation of plox (Means please). The "0" was added purely as a way to annoy the hell out of everyone who reads it.
"Can I ave sum free stoof pl0x?!?"
viết bởi ngwoo 08 Tháng năm, 2005
A term used by n00bs, which is supposed to translated into 'please'.
I n3ed phr33 st00f pl0x i'm po0r
#please #plz #plx #n00b #pl0z
viết bởi Monsoni 02 Tháng mười, 2006
The absolute gayest way of saying "please", generally used by prepubescents in online games.
"CAN I PLZ HAS PR33 St00f pl0x!?!"
#plz #please #plox #fail #epic-fail
viết bởi NullDevelopment 12 Tháng mười, 2007
Please.

Probably the most irritating way of saying please. Used by internet n00bs as a way to annoy us the hell out of people

help me on my quest pl0x??/?

h4y d3r3 g41zz m4y 1 h4v3 5uM fR33 1t3mZz Pl0x?

DONATE TO MEH PL0X!

#pl0x #plox #n00bs #noobs #annoying
viết bởi Carten 26 Tháng tám, 2008
leet version of please, most commonly used by noobs in online games. sometimes used in normal everyday speak.
1. c4n i has ur arm0r pl0x

2.dude u said pl0x to MCdonalds?!
#please #plz #plox #l337 #plx
viết bởi cndcpsshl 17 Tháng hai, 2008
the nooby 1337 version of please.
used by people in rpg's that think they're too cool to say please.
133tb33y4tch: pl0x c4n u s3nd m33 sum c0inz?
#1337 #h4xx0r #n00b #n00blet #pls #plz #plox
viết bởi playdeadbuniez 09 Tháng mười hai, 2007
seriously the gayest way to say please in most mmorpg's
noob: free items pl0x!
good player: yea mabe another day nooblet!
#leet #noob #speak #pl0x #please #nooblet
viết bởi rSfTwBiAtCh 08 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×