tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
1. the act of shoving a match box car up your rectum while masturbating to cartoons
i spent all day plagin
viết bởi bobbyjoejohnson 14 Tháng mười một, 2010