tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
describing something beyond total awesomeness
The Grand Canyon is a planoband sight. An planoband glance up at the auld castle. --Sir W. Scott
viết bởi Plano Band 2004-2005 17 Tháng mười, 2004