tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
1. drinking version of nomnomnom

2. something dirty...
1. MMM this burger is so yummy nomnomnom
MMM this soda is so yummy plaplapla

2. plaplaplaplapla...
viết bởi plaplaplatypus 03 Tháng năm, 2011