tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
acne that is so crusty and dry that it resembles plaque on ones face
That chick has some serious plaqney.
viết bởi drummaman14 22 Tháng mười một, 2010