Top Definition
an interjection meaning goddamn.
She screamed, "plarg"! When she stubbed her toe.
viết bởi GregIAm 06 Tháng mười một, 2006
A player in World of Warcraft who is under the level cap and does not have any character at level cap. Similar to a noob, but the two do not always go hand in hand.
Person one: Man that guy sucks bad.

Person two: What do you expect from a plarg.
viết bởi Croma00 14 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×