Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
To be extremely handsome, and muscular
OM Jeeze dat nigga is Plasse as shit I wanna have kids with dat nigga

Matt Moslin is no Plasse
viết bởi Jeff Becker 25 Tháng một, 2008
5 5