tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to eat out a high priced hooker, or a rich girl
i had a plate of cavier for dinner last night
viết bởi hahaha 24 Tháng năm, 2004