tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The aftermath of an extensive sodomy session when the anus becomes so loose it's like having sex with a bowl of porridge.
Ah, ah I'm a plate of porridge
viết bởi Beavis II 14 Tháng một, 2011