tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Plan/Statergy = Platergy
"I have a cunning platergy"
viết bởi Andy T 03 Tháng bảy, 2005
0 2