Top Definition
1. A male sex organ, normally erect, that is to be thrust into any warm oraphace.
Please, let me fondle your pleasure stick!
viết bởi j 07 Tháng hai, 2004
The male penis, when erect. It gains it's name from the pleasuring feeling recieved when a female rubs it.
Jasmin strocked my pleasure stick last night.
viết bởi Madi Donnely 16 Tháng sáu, 2009
a long, ribbed, undulating, pulsating stck of stinky rubber
"all the the cow wanted was my quivering 10 inch pleasure stick"
viết bởi mr pleasure stick 02 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×