tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
an idiot
you are such a pleebiod
viết bởi andy 31 Tháng tám, 2003