tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Plentiful, in abundance
God's grace can never be depleted plentiness.
viết bởi Hercolena Oliver 24 Tháng tám, 2009