Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là latergram:
 
15.
to interfear with.to cause physical or mental duress or harm.
"He plexed him"."John is a plex robot"
viết bởi kungfublood 18 Tháng bảy, 2003
4 63