tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To be robbed, or to have something stolen.
I plex'd 50 cent's H2 hummer
viết bởi Joey2cool 17 Tháng mười hai, 2003