tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A small rounded but hard mucous found deep in the back of ones nasal passage.
you're such a plifsnot!!
viết bởi Inuit man fur 18 Tháng mười một, 2010