tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
the act of receiving oral sex while pooping on the toilet.
Jon received a plimpkin lastsunday
viết bởi Anonymous 28 Tháng ba, 2003