Top Definition
1) so garbled, confused, distorted, or otherwise messed up as to be utterly unsalvagable.
2) so intoxicated as to be unintelligible or incoherent.
1) Your computer is plotzed.
2) Ralph got so plotzed last night that he couldn't even give the cab driver directions to his house.
viết bởi joeski 01 Tháng tư, 2003
Yiddish slang for bowel movement.
I was so scared I almost plotzed in my pants! I laughed so hard I almost plotzed in my pants!
viết bởi don d 16 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×