tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When u c a girl on the street you gotta say something through ur thoughts and everything is happy and you love yourself
Yo woman ur a plump a dingdang!!
viết bởi Changy Rocks 10 Tháng tám, 2006

Words related to plump a dingdang

dang dingding ding plump pllumpy