tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
political pluralism.
Plurocracy is a form of democracy.
viết bởi uttam maharjan 22 Tháng ba, 2011